Tema: Mabangis na Lungsod

Posted: September 11, 2011 in Feel Leap In Know, Uncategorized

Lahat ng tao, ay may kanyang contribusyon sa ating komunidad. At tayo ay may mapagpiliian kung ano gusto natin. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na gawin ang gusto niya. Binibigyan tayo ng ang pagkakataon na gawin ang kung anuman gusto natin gawin. Ngunit, sinasabi lang niya na may kahihinatnan ang lahat ng ginagawa natin. Ito ang tema sa kwentong “Mabangis na Lungsod”.

Sa storya, ang pangunahing tauhan ay si Adong. Isa siyang pulubi sa labas ng Quiapo Church. Nandiyan siya, humihingi ng pera pambili ng pagkain. Ngunit, tinatrato siya ng mga tao doon na wala siyang silbi at parang wala siya diyan, gutom at humihingi ng pera.

At para tayong mga tao na sa kwento. Dahil sa dami ng pulubi sa bansa natin, iniisip natin na kahit bigyan natin ang isang bata ng pera, walang magbabago sa nasyon natin. Ngunit, binabago nating ang mundo ng binigyan natin ng pera. May “choice” tayo na bigyan o hindi bigyan ng pera ang mga pulubi. Hindi tayo pinipilit upang bigyan sila ng pera. Pero, lahat ng desisyon pinipili natin ay may konsikwensya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s