Florante at Laura Dapat Bang Tanggalin?

Posted: February 7, 2012 in Feel Leap In Know

Sa sobrang daming mga nasyon na sumakop sa atin, masasabi natin na talagang mayaman ang Pilipinas batay sa ating kultura. Sa buong panahon ng ating kasaysayan, ang ating literatura or panitikan ang isa sa mga importanteng bahagi nito. Dito makikita ang pag-unlad ng isang bayan batay sa katalinuhan galing sa kalidad ng edukasyon.

 

Sa aking opinyon, hindi dapat itanggal ang Florante at Laura sa aralin ng mga estudyante. Dapat ito manatili na basahin at pahalagaan. Ito ang ilang punto ko kung bakit ko gusto manatili ang Florante at Laura.

 

Sa panahon ng mga Espanyol, ang pagrerebelde ng gamit ang espada at baril ay palaging nasawata ng mga Espanyol. Kaya, ang paglalaban ng gamit ang katalinuhan at panunulat ay mas nakakabuti. Ito ang ginamit ng karamihan ng mga bayani sa Pilipinas. Isa sa ito ay si Francisco Balagtas.

 

Si Francisco Balagtas ay isa sa mga pinaka-impluensyang manunulat sa panahon ng mga Kastila. Sa dami niyang isinulat na magagandang na tula at mga sanaysays, naging base siya ng inspirasyon sa mga iba pang manunulat at mambabasa. Sinasabi rin ng mga Pilipino na siya ay katumbas ng Shakespeare sa Pilipinas dahil sa kanyang gawa. Isinulat din niya ang kanyang mga gawa sa Tagalog imbis sa Espanyol para ipakita ang kanyang galit at ipakita ang pagrerebelde sa mga Kastilla. Ipinakita niya na hindi tama ang tinatrato ng mga Kastilla sa mga Pilipino. Dahil sa kanyang inspirasyon at magaganda gawa, kailangan natin parangalan siya sa paraan ng pagbabasa ng kanyang mga gawa.

 

Ang pangalawang punto ko ay para makita natin ang “creativity” ng mga Pilipino. Ang Florante at Laura ang nagpapakita ng husay ng mga Pilipino gumawa ng tula at istorya. Ang itong gawa na piyesa ay maisalid sa iba’t ibang kahulugan; lalo na ang pag-ibig. Mauuunawaan natin din ito at mairelate sa kasalukuyan na mga problema.

 

Isang problema sa kasalukuyan na maitutulad ko ang Florante at Laura ang problema sa mga mahihirap at mayayaman. Kapag binigyan mo ng simbolo ang mga panauhan sa Florante at Laura, si Florante (na naka tali sa puno) ang mga mahihirap, si Adolfo ay ang mga mayayaman na walang malasakit, at ang mga Leon ay ang mga tao na may kakayahan at naaawa sa mga mahihirap ngunit wala silang nagagawa dahil tinatamad sila o kaya nahihiya. Si Aladin naman ay ang mga tao na may malasakit at nakahanda para tumulong.

 

Kaya ko nasabi na si Florante ay ang mga mahihirap ay dahil nakatali ang si Florante, parang nakatali din ang mahihirap sa ating komunidad. Wala sila masyadong kalayaan dahil palagi natin pinipigilan ang kanilang opinyon dahil masmababa sila kasya sa atin. At saka, palagi natin silang hindi sinasamahan o “ineexclude” sa society dahil isip natin na wala silang halaga. Kaya, kahit anong gagawin nila ay itinutulak natin sila pabalik sa pader. Binubulag natin ang sarili natin sa kanilang problema dahil sa sarili lang natin ang iniisip.

 

Karamihan naman ng tao ay ang leon; na nakatingin lang lamang at gusto tumulong ngunit kaunti lamang naitutulong natin o kaya tinutulungan dahil pinipilit tayo. Naaawa tayo sa kanila dahil sa mga maling pagtratrato ng mga tao sa mahihina at pang-aapi sa kanila. Palagi tayo nakatingin lamang sa problema, naghahanap ng paraan, ngunit, hindi naman tayo kumikilos.

 

Bihira lamang ang mga tao tulad ni Aladin. Bihira lang tayo nakikita ng mga tao na talagang lumalabas sa kanilang kaginhawaan upang tulungan ang mga nangangailangan. Ito mga tao ay hindi mayaman o masyadong kilala. Hindi sila tumatanggap ng mga gantimpala sa kanilang ginagawa kung di ginagawa upang ipakita ang totoong sangkatauhan.

 

Ang punto ko dito ay ang librong Florante at Laura ay hindi lamang tungkol sa “love life” ng mga “fictional” na tao; kung di, ito ay tungkol sa mga moral at asal ng tao. Maraming makukuha natin na leksyon sa Florante at Laura. Ang mga bata na nag-aaraln nito ay nahihirapan at hindi nila nagugustuhan ang Florante at Laura dahil binabasa nila base sa kanilang pagiintindihan ng storya at hindi sa masmalalim na kahulugan. Totoo nga na medyo mahirap ang mga salita sa awit na iyon, ngunit, kailangan natin aralin iyon dahil parte iyon sa ating wika sa Filipino, at iyon ang aking pangalawang punto.

 

Dahil Pilipino lahat tayo, karapat-dapat natin matuto magsalita ng Pilipino ng magaling. Isip natin na masimportante ang makasalita ng ingles kaya iyon ang binibigyan ng prayoridad. Ngunit hindi natin alam na dapat natin alamin ang wika kung saan tayo isinilang at ipinalaki. Iyon ay dapat natin ipagmalaki at hindi iwasan. Kahit mahirap man aralin ang Florante at Laura, kusa na dapat natin na intindihan ang kauhulugan. Dahil kailangan natin ipagmalaki ang pagka-Pilipino natin. Ano halaga ang isang tao kung hindi siya tumingin kung saan sa nanggaling, isinilang at lumaki?

 

Ang Florante at Laura ay isa sa mga pinakimportanteng piseya ng literatura sa Filipino. Hanggang ngayon, ang awit na ito ay hindi makukumpara sa ibang mga piseya dahil sa kanyang “creativity” at kagalingan ng manggagawa. Hindi dapat ito matanggal sa aralin ng Filipino dahil ito ay nakakasira rin ng dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng Filipino.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s