Noli Me Tangere Reflection

Posted: July 6, 2012 in Uncategorized

Maganda na nakaisip si Sir Randy David na may nakatago na kahulugan sa pamagat ng Noli Me Tangere. Nahanap niya ito sa loob ng Gospel ni John na sinabi ni Hesus kay Mary Magdalene. Dahil sa ibang klaseng kahulugan, nalaman niya na may iba pang kahulugan ang Noli Me Tangere. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang kahulugan ng Noli Me Tangere at sinabi ng kanyang ama na ang bansa ay parang cancer. 

 “The cancer of  our society in Rizal’s time was already so advanced that no doctor would touch it anymore.”

Iyon ang sabi ng kanyang ama. Sa aking opinyon, totoo naman talaga. Hanggang ngayon, maraming tao ang naninira sa ating mundo at halos di na maaayos. Ang Noli Me Tangere para sa akin ay para malaman natin na dapat mahalin natin ang bansa, ang mundo at kabababayan natin. At ngayon, tinatawagan na tayo ni Rizal upang gumawa ng paraan upang iligtas natin ang ating mundo sa kanyang huli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s