Defensa Kay Rizal

Posted: July 22, 2012 in Uncategorized

Defensa Kay Rizal

 

Sa ngayong panahon, marami nang iba’t ibang klaseng libro na magaganda na lumalabas. Tulad ng Hunger Games, Twilight Saga, Percy Jackson, 50 Shades of Grey at maraming iba pa. Ngunit, nakakalimutan na natin ang “National Pride” natin. Hindi natin binibigyan ng pansin ng masyado ang literatura ng nasyon natin; lalo na ang kabataan ng henerasyon natin. Binabasa lang natin ang mga libro nila dahil nangangailangan ito sa mga gawain sa paaralan at hindi sa gusto natin basahin ito. At para sa posisyon na itanggal si Rizal sa curriculum ng paaralan, wag na kayo magsalita pa! Importante ang mga akda ni Rizal, kahit sobrang luma na ito. Kung sa Europa, mahalaga si Shakespeare sa inyo, katumbas lang niya si Rizal dito sa Pililpinas. 

 

Kahit anung gawin mong kumpara ang mga librong international kay Rizal, mas may halaga pa rin ang mga akda ni Rizal dahil sa kanyang mensahe. Dahil tayo ay mga Pilipino, kailangan natin intindihin ang mensahe ni Rizal sa kanyang mga gawa dahil na sa atin ang history ng mga akda na iyon, tayo ang makaka-relate doon dahil na sa ugale natin ang mga kasabihan ng Rizal at dahil rin para sa atin ang mga sulat niya. Dahil rin sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon, nangangailangan na natin ng bagong inspirasyon upang mapagsulong ang bayan natin. Kaya ang nangangailangan sa mag intindi at pag-aral sa mga akda ni Rizal ay singtaas rin sa kahalagaan ng mga general ng hukbo ang “Art of War”. Ang mga general ay hindi maaari maging isang pinuno kung hindi nila memoryado ang bawat salita, at bawat mensahe ng The Art of War. Hindi rin dapat tayo lumaki at tumanda ng hindi natin nalalaman ang mensahe na isinulat ni Rizal. Gagawin kong halimbawa ang ilang sa mga ginawa na akda si Rizal at susuriin ko sa inyo kung anong halaga ang mensahe nito sa kasalukuyan na panahon. 

 

Tignan natin ang isinulat para sa mga babae ng Malolos. Kung iintindihan natin ang mensahe sa liham, ito ay halos para sa ating mga ina at dalaga. Nagustuhan ni Rizal ang paglaban ng mga babae para sa kanilang mga karapatan. Gusto ng mga babae na makapag-aral at parehong karapatan na nakukuha ng mga lalaki, ngunit, gusto lang ng mga Espanyol na makipagasawa lang sila at diyan lang sila sa bahay at alagaan ang mga bata. Takot ang mga Espanyol na matuto ang mga babae dahil baka matumba ang paghahara ng Espanya sa Pilipinas. Sa isa pang bahagi ng liham, sinasabi ni Rizal ang responsibilidad ng mga ina sa kanilang mga anak. Sinasabi ni Rizal na kung ano ang pinapakita ng ina sa bata, ganun ang mapapalaki ng bata. 

 

Sa panahon natin ngayon, malaking influensiya sa atin ang mga idolo natin. Sila ang mga tao na gusto natin gayahin o kaya gusto natin maging. Gayun din sa ating gobyerno. Dapat nila maipakita ang kanilang serbisyo sa kabataan natin ngayon at hindi sa mga mayaman at sa kanilang mga negosyo na walang maitutulong sa bayan natin at upang makakuha lamang ng masmaraming pera. Kung hindi lang tayo “mag-settle” para sa mediocrity lamang, at masmataas lang ang ating mga pangarap at kalooban ay patungo tayo sa kayamanan ng lahat. Ayon kay Rizal, na sa kabataan lamang ang may hawak sa ating pag-asa. Kaya kailangan natin igihin sa magtuturo at pagimpluwensya ng mabuti ang kasalukyan na henerasyon. Ngayon na malakas ang droga, paghihinto ng pag-aaral, mga gang, at kung anu-ano pa ang na sa langsangan natin ay nangangaylangan natin gumalaw ng masmabilis. 

 

Sa susunod na halimbawa, tignan naman natin ang sulat ni Jose Rizal na Mi Ultimo Adios. Itong piyesa ay ang huli niyan akda sa kanya bago siya ay pinatay. Nakasulat rito ang kanyang mga panghihinayang na kanyang buhay, ang kanyang kalungkutan, pangarap niya, magagandang nangyari sa kanyang buhay. Dito nakasulat ang kanyang huling paalam sa mundo kung saan siyang isinilang. Sa kanyang panunulat, maaaring natin masabi natin na ang hiling niya lamang ay kapayapaan. Sa kanyang metapora, nakatukoy sa kapayapaan at katahimikan ng mundo. At maaari lamang nang siya ay mamamatay. Naaalala niya ang lahat ng kanyang kabataan, pagtanda, at lahat ng magagandang pangyayari bago nagbago ang kanyang buhay at pinaglaban niya ang kanyang bayan; Pilipinas. Pinaggunita niya ang ating nasyon na puno ng kamusmusan, na walang abuso, na puno ng kaligayahan at kapayapaan. At doon niya isinulat sa kanyang huling paaalam na ibalik ang Pilipinas galing sa buktot ng mga nasusuhulang isipan. 

 

Sa kasalukuyan, pareho lang ang sitwasyon ng Pilipans sa dati. Ang pagkaiba lang ngayon ay ang ating kolonisador natin ay ito ang ugat ng kadiliman, abuso, kasamaan, pagsisinungalin, katiwalian, at walang katarungang desisyon. Napalitan lamang tayo ng mga Espanyol sa Kasamaan. Kung susuriiin natin ang bayan natin sa dati, ay pareho lang ngayon. Na sa ilalim tayo ng impluwensya ng masamang isip. At sa mga akda ni Rizal ay makikita natin at marealize na ganun din tayo sa impluwensiya ng Espanyol. Ayon rin kay Rizal, dapat ituro ng mabuting asal ang mga kabataan ngayon dahil sila ang magiging pinuno ng mundo sa susunod na henerasyon. 

 

Sa mga akda lang ni Rizal ang makikita natin ang kaparehong sitwasyon sa panahon ng Kastila at ngayon. Kailangan natin maintindihan ang mensahe sa bawat gawa ni Rizal dahil may katumbas iyon na lekson na makukuha at magagamit sa sitwasyon natin. Na sa atin rin ang mga kaugali na maipapakita sa mga akda ni Rizal. Kailangan natin intindihin ang sinasabi niya upang maitulong natin ang ating sarili at ang ating bayan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s